Terra Resource Planner

Η πιό αξιόπιστη λύση Προγραμματισμού Δρομολογίων, στην Ελληνική Αγορά

Δυναμική Δρομολόγηση

Σχεδιάστε άμεσα τις διαδρομές σας για τις επόμενες μέρες ή ώρες

ΙΔΑΝΙΚΟ ΓΙΑ ΑΜΕΣΗ ΧΡΗΣΗ

Δημιουργία δυναμικών διαδρομών αντί χρήση στατικών / κύριων διαδρομών

Αυτόματος Σχεδιασμός

Βάση παραμέτρων στόλου οχημάτων, οδικού δικτύου, παραγγελιών και αποθηκών

ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΑΠΟ ΑΡΧΕΙΑ EXCEL

Το μόνο που χρειάζεται είναι η εισαγωγή των οχημάτων και παραγγελιών από αρχεία excel

Εβδομαδιαίο Πλάνο

Σχεδιάστε τις διαδρομές σας για την επόμενη εβδομάδα ή μήνα

ΥΛΟΠΟΙΗΣΤΕ ΧΡΟΝΟΔΙΑΓΡΑΜΜΑ ΔΙΑΔΡΟΜΩΝ

Δημιουργήστε και επεξεργαστείτε μακροπρόθεσμο πλάνο διαδρομών

Εποπτεία Οχημάτων (AVL)

Δείτε τα οχήματα στον χάρτη σε πραγματικό χρόνο

ΕΠΟΠΤΕΙΑ ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΣΕ ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΟ ΧΡΟΝΟ

Συλλογή & επεξεργασία δεδομένων οχήματος

Απόδειξη Παράδοσης (POD)

Λάβετε ειδοποίηση κατά την παράδοση της παραγγελίας

ΑΜΦΙΔΡΟΜΗ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ ΜΕ ΤΟΝ ΟΔΗΓΟ

Στείλτε και λάβετε μηνύματα κειμένου & εικόνας

Γραφήματα

Δείτε διαγράμματα και μετρητές και κατανοήστε την οργάνωση των διαδρομών σας

ΚΑΤΑΝΟΗΤΑ ΔΙΑΓΡΑΜΜΑΤΑ

Με αυτόματη δημιουργία από τα δεδομένα των διαδρομών σας

Πώς Λειτουργεί

Κείμενο Εικόνας

Παράμετροι & Διαθέσιμοι Πόροι

Το VRP κατά την επίλυση του προβλήματος λαμβάνει υπόψιν του ένα πλήθος παραμέτρων που συμβάλουν στην διαμόρφωση του δρομολογίου. Αρχικοποιήστε το σύστημα και για κάθε δρομολόγηση εισάγετε μόνο τις παραγγελίες από αρχείο excel

Κείμενο Εικόνας

Υπολογισμός Δρομολόγησης

Υπολογίστε την λύση με την χρήση εξελιγμένων αλγορίθμων της ESRI που ελαχιστοποιούν το κόστος των διαδρομών

Κείμενο Εικόνας

Αποτελέσματα

Δείτε τα αποτελέσματα σε πίνακες τύπου excel με δυνατότητες ομαδοποίησης, ταξινόμησης και φιλτραρίσματος και σε διαδραστικούς χάρτες που αλληλεπιδρούν με τους πίνακες

Κείμενο Εικόνας

Εναλλακτικά Σενάρια

Υπολογίστε εναλλακτικά σενάρια με διαμόρφωση των τιμών των παραμέτρων εντός της εφαρμογής ή με εισαγωγή νέων excel αρχείων παραγγελιών ή / και οχημάτων, κέντρων διανομής

Χαρακτηριστικά της Εφαρμογής

Οδικό Δίκτυο Terra Mapping the Globe ΑΕ

Χρήση του πλοηγήσιμου οδικού δικτύου πανελλαδικής κάλυψης της Terra συνολικού μήκους των 320.404 χιλιομέτρων

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ

Terra Web API

Χρησιμοποιήστε τις υπηρεσίες (services) του Terra Resource Planner στις δικές σας εφαρμογές μέσω του “Terra VRP API”

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ

Τεχνολογία

Η εφαρμογή, χρησιμοποιεί την τεχνολογία της ESRI του πλέον διαδεδομένου λογισμικού γεωγραφικών συστημάτων πληροφοριών σε παγκόσμιο επίπεδο καθώς και τεχνολογίες ανοικτού κώδικα

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ

Λειτουργίες της Εφαρμογής

Παράμετροι & Διαθέσιμοι Πόροι

Το VRP κατά την επίλυση του προβλήματος λαμβάνει υπόψιν του ένα πλήθος παραμέτρων που συμβάλουν στην διαμόρφωση του δρομολογίου.

Ενδεικτικά οι παράμετροι αυτοί μπορεί να είναι:

 • Χαρακτηριστικά στόλου:
  • Οχήματα (πλήθος, χωρητικότητα, μέγιστη επιτρεπόμενη ταχύτητα, είδος καυσίμου, κόστος λειτουργίας, τοποθεσία εκκίνησης, τοποθεσία άφιξης)
  • Οδηγοί (αριθμός, διαθεσιμότητα, ικανότητα, κόστος, κόστος υπερωριών, οφέλιμος χρόνος οδήγησης)
 • Παραγγελίες (πλήθος, ώρες παράδοσης)
 • Κέντρα διανομής (πλήθος, χωρητικότητα, είδος εμπορεύματος, ώρες λειτουργίας)
 • Οδικό δίκτυο (κατηγορίες, ταχύτητες, κατευθύνσεις, αναστροφές)

Η πολυπλοκότητα του προβλήματος και ο χρόνος επίλυσης εξαρτώνται από τον αριθμό των παραμέτρων. Οι παράμετροι αυτοί βαθμονομούνται από την κάθε εταιρεία και υπολογίζονται ή όχι κατά την λύση του προβλήματος.

Κατά την αρχικοποίηση του συστήματος διαμορφώνονται οι παράμετροι της επίλυσης και εισάγωνται τα δεδομένα των κέντρων διανομής και των οχημάτων από αρχεία excel. Εφεξής, για τον υπολογισμό των διαδρομών το μόνο που χρειάζεται είναι η εισαγωγή των δεδομένων των παραγγελιών πάλι από αρχεία excel.

Εισαγωγή του EXCEL αρχείου των Κέντρων Διανομής

Υπολογισμός Δρομολόγησης

Ο υπολογισμός των διαδρομών γίνεται με την χρήση του Network Analyst του ArcGIS Enterprise Server της ESRI.

Το λογισμικό Επίλυσης Δρομολόγησης του Network Analyst βασίζεται στον γνωστό Αλγόριθμο του Dijkstra για την εξεύρεση συντομότερων διαδρομών μεταξύ κόμβων σε ένα γράφο.

Υπολογισμός Βέλτιστης Διαδρομής από το σημείο A στο σημείο F

Αυτός ο αλγόριθμος τροποποιείται για να σέβεται τις ρυθμίσεις του χρήστη, όπως περιορισμοί μιας κατεύθυνσης, περιορισμοί αναστροφών, εμπόδια και περιορισμοί του δρόμου ενώ ελαχιστοποιούν το κόστος των διαδρομών βάση παραμέτρων που καθορίζονται από το χρήστη.

Παράθυρο Διαλόγου (στο Desktop Application)

Αποτελέσματα

Δείτε τα αποτελέσματα της επίλυσης των διαδρομών (οχήματα και παραγγελίες) με οποιονδήποτε τρόπο θέλετε αναφορικά με την ταξινόμηση, την ομαδοποίηση και το φιλτράρισμα, εύκολα και γρήγορα από πίνακες τύπου excel που εμφανίζονται στην οθόνη της εφαρμογής. Δείτε τα σταστιστικά του κάθε οχήματος στην αντίστοιχη συγκεντρωτική στήλη.

Ομαδοποίηση με βάση το όχημα

Δείτε τα αποτελέσματα του φιλτραρίσματος στον χάρτη ή επιλέξτε ένα δρομολόγιο από τον χάρτη και δείτε το στον πίνακα των αποτελεσμάτων.

Φιλτράρισμα με βάση το όχημα

Εξάγετε τα αποτελέσματα σε αρχεία excel.

Διαδρομή Οχήματος αριθμ. 10

Δείτε γραφήματα.

Διαγράμματα

Εναλλακτικά Σενάρια

Τα δεδομένα μπορούν να οδηγήσουν είτε σε επιτυχή ή σε ανεπιτυχή λύση του προβλήματος.

Επιτυχής Λύση σημαίνει εξυπηρέτηση όλων των παραγγελιών με βάση τα δεδομένα εισόδου:

 • αντιστοιχίση οχημάτων με διαδρομές και οδηγών με οχήματα
 • οδηγίες δρομολογίου (σε χάρτη και υπό μορφή περιγραφικών οδηγιών)
 • κόστος δρομολογίου (οικονομικό, χρονικό και απόστασης)

Επιτυχής λύση: όλες οι παραγγελίες εξυπηρετούνται

Ανεπιτυχής Λύση:

 • εμφανίζεται η λύση η οποία εξαντλεί όλους τους διαθέσιμους πόρους και εμφανίζει τα παραπάνω αποτελέσματα
 • εμφανίζει τις παραγγελίες οι οποίες δεν εξυπηρετούνται

Ανεπιτυχής λύση: μία παραγγελία δεν εξυπηρετείται

Σε κάθε περίπτωση ο χρήστης μπορεί να υλοποιήσει εναλλακτικά σενάρια διαφοροποιόντας τις παραμέτρους και τους περιορισμούς. Στην περίπτωση της μη επιτυχούς λύσης ο χρήστης με βάση τα αποτελέσματα μπορεί χαλαρώσει τους περιορισμούς ή να αυξήσει τους πόρους ώστε να εξυπηρετηθούν όλες οι παραγγελίες ή να επιλέξει την προτεινόμενη λύση και να μεταφέρει τις μη εξυπηρετούμενες παραγελλίες σε άλλο δρομολόγιο.

Τι Άλλο ?

Terra VRP με χρήσιμες και λειτουργικές επιλογές επιτρέπει την γρήγορη και αξιόπιστη δημιουργία δρομολογίων. Αλλά δεν είναι μόνο αυτό, υποστηρίζεται από την μεγαλύτερη εταιρεία γεωπληροφορικής στην Ελλάδα με σημαντική εμπειρία σε μεγάλα και πολύπλοκα έργα υλοποιημένα με ένα πλήθος τεχνολογιών και το εμπιστεύονται στην καθημερινή τους λειτουργία οι μεγαλύτερες εταιρείες του κλάδου των διανομών, της ασφάλειας, των ταχυμεταφορών.

 • Cloud & SaaS Εφαρμογή
 • Ευέλικτη εναλλαγή σεναρίων
 • Δεν απαιτείται κάποια τεχνική γνώση
 • Μεγάλη εταιρεία γεωπληροφορικής
 • Συνεχής και τοπική παρουσία
 • Περιεχόμενο – Χρήση της γεωγραφικής βάσης οδικού δικτύου της Terra
 • Άμεση παράδοση
ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΗΣΤΕ ΜΑΖΙ ΜΑΣ
ΑΠΟΚΤΗΣΤΕ ΤΟ ΣΗΜΕΡΑ

Το Terra Resource Planner είναι το απόλυτο εργαλείο Προγραμματισμού Δρομολογίων

Με την υποστήριξη της Μεγαλύτερης Εταιρείας Γεωπληροφορικής στην Ελλάδα της Terra, Mapping the Globe ΑΕ
ΑΠΟΚΤΗΣΤΕ ΤΟ ΣΗΜΕΡΑ