Ανάπτυξη Εφαρμογών

Αναγνωρίζοντας και παρακολουθώντας συνεχώς την ταχεία αλλαγή των βέλτιστων πρακτικών της Τεχνολογίας Πληροφοριών και Επικοινωνιών στην ανάπτυξη εφαρμογών, η Terra χρησιμοποιεί καινοτόμο τεχνολογία για να βελτιώσει την αποτελεσματικότητα των εσωτερικών της λειτουργιών αλλά πολύ περισσότερο των υπηρεσιών της προς τους εξωτερικούς πελάτες της.

Η Terra μπορεί να σας βοηθήσει να αναπτύξετε ή να αναπτύξει για εσάς εφαρμογές ΓΣΠ ως SaaS, στο Cloud ή εντός της IT υποδομής σας.

  • SaaS: αποκτήστε πρόσβαση στις υπηρεσίες γεωεπεξεργασίας της Terra και χρησιμοποιήστε τις στις εφαρμογές σας
  • Cloud: τρέξτε τις ΓΣΠ εφαρμογές σας στο cloud που υλοποιεί και συντηρεί η Terra χωρίς να επενδύσετε σε πρόσθετη σε υλική υποδομή και λογισμικό
  • ΙΤ Υποδομή της Εταιρείας σας: εντάξτε το λογισμικό ArcGIS και τις υπηρεσίες / εφαρμογές της Terra στην IT υποδομή σας

Ως πλατφόρμα ανάπτυξης GIS εφαρμογών η εταιρεία μας χρησιμοποιεί τα προϊόντα του οίκου ESRI του κατασκευαστή του πλέον διαδεδομένου, σε παγκόσμιο επίπεδο Λογισμικού Γεωγραφικών Συστημάτων Πληροφοριών (ΓΣΠ) του “ArcGIS. Το ArcGIS είναι σχεδιασμένο να λειτουργεί σε όλες τις συσκευές, παντού και πάντα.

Οι εφαρμογές υλοποιούνται στο ολοκληρωμένο περιβάλλον ανάπτυξης λογισμικού Visual Studio της Microsoft, χρησιμοποιώντας τα SDKs και APIs της πλατφόρμας ArcGIS της ESRI, εκμεταλλευόμενες όλα τα οφέλη της διαλειτουργικότητας, φορητότητας, ασφάλειας και απόδοσης των εφαρμογών.

Το ArcGIS Runtime SDK για .NET της ESRI χρησιμοποιείται για την δημιουργία Windows Presentation Foundation (WPF) και Universal Windows Platform (UWP) εφαρμογών καθώς και εγγενών (native) εφαρμογών σε C# για κινητές συσκευές iOS και Android, μέσω build-in τεκμηριωμένων APIs ή νέων APIs που δημιουργούνται από τους προγραμματιστές της εταιρείας μας.

Το REST API της ESRI παρέχει μια απλή, ανοικτή Web διεπαφή στις υπηρεσίες που φιλοξενεί ο ArcGIS Server. Επιτρέπει την χρήση των πόρων (συμπεριλαμβανομένων των γεωγραφικών δεδομένων) και της λειτουργικότητας του ArcGIS Server της επιχείρησής σας ή της Terra στις εφαρμογές, η οποία χρήση παρέχεται με την υλοποίηση web services.  Το Terra GIS API για παράδειγμα έχει υλοποιηθεί με την κατασκευή web services από το REST API της ESRI.

Το Web AppBuilder για ArcGIS της ESRI επιτρέπει την γρήγορη δημιουργία WebGIS εφαρμογών για χρήση από οποιαδήποτε συσκευή χωρίς την δημιουργία κώδικα. Το μυστικό είναι η ενσωμάτωση στην εφαρμογή των λεγόμενων Widgets δηλαδή στοιχείων του γραφικού περιβάλλοντος (GUI) που προσθέτουν στην WebGIS εφαρμογή νέα λειτουργικότητα όπως π.χ. την εύρεση των γεωγραφικών συντεταγμένων μιάς διεύθυνσης και την εστίαση του χάρτη στην θέση της διεύθυνσης.

Τα προγραμματιστικά εργαλεία που χρησιμοποιούνται από την εταιρεία μας για την ανάπτυξη WebGIS εφαρμογών δίνουν την δυνατότητα χρήσης ενός πλήθους τεχνολογιών που περιλαμβάνουν HTML, CSS, JavaScript και άλλες.

Η εταιρεία μας έχει επιλέξει για την αποθήκευση και διαχείριση τόσο των γεωγραφικών όσο και τα περιγραφικών δεδομένων το λογισμικό διαχείρισης Microsoft SQL Server, για την υψηλή του απόδοση στην επεξεργασία και την ασφάλεια των δεδομένων και την καλή συμβατότητα με τα προϊόντα της ESRI.