Οικοδομικά Τετράγωνα, Περιγράμματα Κτηρίων & Διοικητικά Όρια

Η γεωγραφική βάση των Οικοδομικών Τετραγώνων είναι κλίμακας 1:5.000 και καλύπτει 607 οικισμούς. Κάθε ΟΤ περιέχει τα πληθυσμιακά και δημογραφικά δεδομένα της απογραφής του 2001 της ΕΛ.ΣΤΑΤ: Κωδικός οικοδομικού τετραγώνου ΕΛΣΤΑΤ 2001, Ονομασία Δήμου, Κωδικός ΕΛΣΤΑΤ 2001 Δήμου, Πλήρης κωδικός ΕΛΣΤΑΤ 2001, Πραγματικός πληθυσμός, Μόνιμος πληθυσμός, Πλήθος μόνιμων νοικοκυριών, Πλήθος κατοικιών, Πλήθος ιδιόκτητων κατοικιών, Πλήθος ενοικιαζόμενων κατοικιών, Κατοικίες κατοικούμενες, Πλήθος κενών κατοικιών, Κατοικίες κύριες κατοικούμενες, Κατοικίες εξοχικές ή δευτερεύουσες, Αριθμός Γυναικών, Αριθμός Ανδρών, Μόνιμος πληθυσμός ηλικίας 0 – 14, Μόνιμος πληθυσμός ηλικίας 15 – 64, Μόνιμος πληθυσμός ηλικίας 65 και άνω.

Τα Περιγράμματα των Κτηρίων (2D footprints), κλίμακας 1:5.000, καλύπτουν 543 οικισμούς της χώρας και ο αριθμός του ανέχεται σε περίπου 2.050.000 κτήρια. Η τελευταία ενημέρωση της βάσης έχει γίνει το 2006.

Η Terra διατηρεί και ενημερώνει σε συνεχή βάση το πλήθος και τα όρια των Ταχυδρομικών Κωδικών (Τ.Κ.) της χώρας τα οποία χρησιμοποιεί στην βάση του οδικού δικτύου και των διευθύνσεων. Τα όρια των Τ.Κ. περιέχουν πληθυσμιακά δεδομένα του 2001.

Άλλα γεωγραφικά δεδομένα Διοικητικών Ορίων που διαθέτει η εταιρείας μας περιλαμβάνουν την Ακτογραμμή της Ελλάδος και Όρια Δήμων Καποδίστρια & Καλλικράτη, Νομών και Περιφερειών.