Πλήρως Δομημένο και Κατηγοριοποιημένο Οδικό Δίκτυο για χρήση σε Συστήματα Πλοήγησης

Η Terra ήδη από το 1993 δημιούργησε και συνεχώς αναπτύσσει και επικαιροποιεί το οδικό δίκτυο της Ελλάδος με αποτέλεσμα να διαθέτει σήμερα την πιο ενημερωμένη γεωγραφική βάση πλοηγήσιμου οδικού δικτύου πανελλαδικής κάλυψης συνολικού μήκους των 320.404 χιλιομέτρων και κλίμακας 1:5.000.

Πλοηγήσιμο είναι το οδικό δίκτυο με κύριο χαρακτηριστικό την συνδεσιμότητα (connectivity) οδών και διασταυρώσεων. Άλλα χαρακτηριστικά του πλοηγήσιμου οδικού δικτύου είναι η κατηγορία της οδού, η κατεύθυνση, η ταχύτητα και οι απαγορεύσεις (για παράδειγμα απαγόρευση αναστροφής).

Κάθε οδός της βάσης περιέχει επιπρόσθετα πληροφορίες ονομασίας, αρίθμησης και κατηγορίας οδού.

Οι κατηγορίες των οδών και το μήκος κάθε κατηγορίας φαίνεται στον παρακάτω πίνακα:

Η Γεωγραφική Βάση των Διευθύνσεων αποτελεί παράγωγο προϊόν του οδικού δικτύου και διατείθεται και ως αυτόνομο προϊόν. Η ακρίβεια της βάσης είναι καλύτερη του 1,5 μέτρων για αστικές περιοχές και καλύτερη των 3 μέτρων για αγροτικές περιοχές. Περιέχει 1.700.000 περίπου διακριτές διευθύνσεις και καλύπτει όλη την χώρα.

Δείτε εδώ την γεωγραφική κάλυψη του οδικού δικτύου και της βάση των διευθύνσεων σε επίπεδο πόλης.