Χρυσός Οδηγός

Η εταιρεία μας παρέχει αδιαλείπτως από το 2004 την υποστήριξή της στον Χρυσό Οδηγό στον τομέα των Γεωγραφικών Συστημάτων Πληροφοριών παρέχοντας υπηρεσίες γεωεπεξεργασίας που υλοποιούνται μέσω του Terra GIS-API στην ιστοσελίδα της εταιρείας www.xo.gr/maps.

Πιο συγκεκριμένα ο επισκέπτης της σελίδας μπορεί (επάνω στο λεπτομερές χαρτογραφικό υπόβαθρο παραγωγής Terra):

Να αναζητήσει συγκεκριμένη ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ (εισαγωγή σε ελεύθερο κείμενο). Σε περίπτωση που η διεύθυνση δεν περιέχει όλα τα απαραίτητα στοιχεία για τον ακριβή εντοπισμό της εμφανίζεται μία λίστα διευθύνσεων. Ο χρήστης μπορεί να επιλέξει την διεύθυνση που επιθυμεί. Η αναζήτηση επιστρέφει την θέση της διεύθυνσης και την εμφανίζει στον χάρτη με σημειακό σύμβολο.

Να αναζητήσει την βέλτιστη ΔΙΑΔΡΟΜΗ μεταξύ δύο σημείων με τις εξής παραμέτρους:

  • αυτοκίνητο, πεζός ή Μέσα Μαζικής Μεταφοράς (ΜΜΜ για την Αττική επί του παρόντος)
  • γρηγορότερη ή συντομότερη
  • αποφυγή δακτυλίου ή / και διοδίων

Η αναζήτηση επιστρέφει την διαδρομή και την εμφανίζει στον χάρτη με κατάλληλο συμβολισμό. Επάνω στην διαδομή σημειώνονται τα σημεία αλλαγής κατεύθυνσης, οδηγίες δρομολόγησης, διανυόμενη απόσταση και χρόνος διαδρομής.

Να αναζητήσει τα ΕΦΗΜΕΡΕΥΟΝΤΑ ΦΑΡΜΑΚΕΙΑ και ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΑ. Για κάθε φαρμακείο εμφανίζονται οι ώρες εφημερίας και τα στοιχεία επικοινωνίας και διεύθυνσης και για κάθε νοσοκομείο οι εφημερεύουσες κλινικές. Ανάλογα με την κλίμακα του χάρτη τα σημεία εμφανίζονται με την μέθοδο του clustering (κύκλοι με σημειωμένο τον αριθμό των σημείων όπου υπάρχει συγκέντρωση σημείων) που φτάνει στο επίπεδο του σημείου για μικρή κλίμακα χάρτη.

Όλα τα παραπάνω προσφέρονται με την χρήση του Terra GIS-API (λειτουργία / αποτέλεσμα) και της γεωγραφικής βάσης της Terra (χωρική αναζήτηση λειτουργίας).