ΙΕΡΑ ΑΡΧΙΕΠΙΣΚΟΠΗ ΑΘΗΝΩΝ

Στα πλαίσια του έργου “ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΣΕ ΚΥΡΙΟΥΣ ΤΟΜΕΙΣ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣΤΙΚΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ” η Terra ανέλαβε το 2015 και ολοκλήρωσε το 2016 το ΥΠΟΕΡΓΟ 3: “Ψηφιοποίηση πρωτογενούς υλικού και συναφείς υπηρεσίες” προϋπολογισμού 2.160.962,40 € με κύριο αντικείμενο μεταξύ άλλων…

περισσοτερα

INTRASOFT International

Το έργο “ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΑ: ΓΕΩΓΡΑΦΙΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ ΓΙΑ ΤΙΣ ΝΟΜΑΡΧΙΑΚΕΣ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΕΙΣ ΤΗΣ ΧΩΡΑΣ” ύψους 11,2 εκατ. ευρώ που προκηρύχθηκε από την Κοινωνία της Πληροφορίας και ανατέθηκε στην ένωση εταιριών “SingularLogic Integrator Α.Ε. –  Intrasoft International”…

περισσοτερα

ΔΕΠΑΝ

Η ψηφιακή πλατφόρμα SmartOTA αποτελεί ένα ολοκληρωμένο σύστημα καταγραφής και διαχείρισης Γεωγραφικών Δεδομένων, βάσει σύγχρονων τεχνολογιών, για τα μέλη του ΔΕΠΑΝ, με στόχο την κάλυψη των παρακάτω αναγκών…

περισσοτερα

Χρυσός Οδηγός

Η εταιρεία μας παρέχει αδιαλείπτως από το 2004 την υποστήριξή της στον Χρυσό Οδηγό στον τομέα των Γεωγραφικών Συστημάτων Πληροφοριών παρέχοντας υπηρεσίες γεωεπεξεργασίας που υλοποιούνται μέσω του Terra GIS-API στην ιστοσελίδα της εταιρείας (www.xo.gr)….

περισσοτερα

INTRAKAT Rural Broadband

Στα πλαίσια της εκτέλεσης του έργου “Ανάπτυξη Ευρυζωνικών Υποδομών σε Αγροτικές (Λευκές) Περιοχές της Ελληνικής Εικράτειας και Υπηρεσίες Εκμετάλευσης – Αξιοποίησης των Υποδομών” της Κοινωνίας της Πληροφορίας (ΚΤΠ Α.Ε.), τον Φεβρουάριο του 2015 η INTRAKAT, ανέθεσε στην Terra…

περισσοτερα

MOBILE RESOURCE MANAGEMENT SUITE

Το Mobile Resource Management (MRM), ανήκει στην κατηγορία των επιχειρισιακών λύσεων που έχουν σχεδιαστεί για να μεγιστοποιήσουν την παραγωγικότητα ενός στόλου οχημάτων. Η G4S Telematix σε συνεργασία με την OnLine Data  και την Terra Mapping the Globe δημιούργησε το MRM SUITE το πρώτο…

περισσοτερα

WIND HELLAS

Η Terra συνεργάζεται με την Wind Hellas από το 2010 έως σήμερα και έχει υλοποιήσει ένα πλήθος έργων κυρίως για το Τεχνικό Τμήμα της εταιρείας. Η συνεργασία με την Wind Hellas ξεκίνησε το 2010 με την ανάθεση του έργου Coverage Information Tool για το Τμήμα Εξυπηρέτησης Πελατών…

περισσοτερα

VIVARTIA

Ακτίνα Δράσης ή Περιοχή Κάλυψης ενός Καταστήματος ορίζεται ως η περιοχή εξυπηρέτησης του καταστήματος. Οι ακτίνες δράσης ενός δικτύου καταστημάτων καθορίζουν σε ένα σημαντικό βαθμό την ίδια την λειτουργία της επιχείρησης…

περισσοτερα

Δήμος Θεσσαλονίκης

Στα πλαίσια του έργου «Ανάπτυξη Συστήματος Γεωγραφικών Πληροφοριών (G.I.S.) στη Δ/νση Τοπογραφίας και ειδικών εφαρμογών στις τεχνικές υπηρεσίες του Δήμου Θεσσαλονίκης» συνολικής δαπάνης 756.325,92 €…

περισσοτερα

ΑΤΤΙΚΕΣ ΔΙΑΔΡΟΜΕΣ Α.Ε.

Η Αττικές Διαδρομές ΑΕ έχει αναπτύξει και λειτουργεί Ολοκληρωμένο Σύστημα Διαχείρισης Αυτοκινητόδρομου (Integrated Highway Management System-HMS) με σκοπό την διευκόλυνση των οδηγών και την αύξηση της οδικής ασφάλειας της Αττικής Οδού….

περισσοτερα

ACS COURRIER VRP

Η Terra, Mapping the Globe σχεδίασε και υλοποίησε πρωτοποριακό σύστημα οργάνωσης υπηρεσιών ταχυμεταφορών με χρήση της τεχνολογίας των γεωγραφικών συστημάτων πληροφοριών για την αναβάθμιση των υπηρεσιών της ACS Courier ενσωματώνοντας την φιλοσοφία και την εμπειρία της επιχείρησης…

περισσοτερα

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ

Στα πλαίσια της πράξης «Ανάδειξη και Ενεργοποίηση του Ρόλου των Κέντρων Υγείας στις Τοπικές Κοινωνίες» του επιχειρησιακού προγράμματος «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού» για την προαγωγή υγείας και την αναβάθμιση των υπηρεσιών της Πρωτοβάθμιας Φροντίδας…

περισσοτερα

ΑΒ ΒΑΣΙΛΟΠΟΥΛΟΣ

περισσοτερα

METRO Cash & Carry

περισσοτερα

Caremarket.gr

περισσοτερα