Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών

“Ανάδειξη και Ενεργοποίηση του Ρόλου των Κέντρων Υγείας στις Τοπικές Κοινωνίες”

Στα πλαίσια της πράξης «Ανάδειξη και Ενεργοποίηση του Ρόλου των Κέντρων Υγείας στις Τοπικές Κοινωνίες» του επιχειρησιακού προγράμματος «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού» για την προαγωγή υγείας και την αναβάθμιση των υπηρεσιών της Πρωτοβάθμιας Φροντίδας Υγείας στη χώρα μας, η Terra, Mapping the Globe ΕΠΕ, με την επιστημονική επιμέλεια του Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών ανέλαβε την δημιουργία του κατάλληλου λογισμικού για την υλοποίηση των κάτωθι δύο εκ των συνολικά έξι υποστηρικτικών δράσεων:

 • καταγραφή όλων των Κέντρων Υγείας, των πολυ-ιατρείων, του εξοπλισμού και του ανθρώπινου δυναμικού και της ανάλυσής τους με χρήση Γεωγραφικού Πληροφοριακού Συστήματος (Γ.Π.Σ), και
 • σχεδιασμός και η ανάπτυξη διαδικτυακής πύλης για τη σύνδεση των Κέντρων Υγείας με τον εμβολιασμό των ευπαθών ομάδων

Η πράξη παρουσιάζεται στο σύνολό της στην ιστοσελίδα του Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών http://www.kentraygeias.gr/ όπου στην επιλογή του κεντρικού menu “Εφαρμογές” εμφανίζονται οι εφαρμογές, για την πρώτη μεν υποστηρικτική δράση στην επιλογή “Χάρτης Κέντρων Υγείας” και για την δεύτερη στις επιλογές “Εμβολιασμοί-Χρήστες” και “Εμβολιασμοί – Κέντρα Υγείας”.

Το σύστημα απευθύνεται στους πολίτες και στους ερευνητές του χώρου που επιθυμούν:

 • να αναζητήσουν το πλησιέστερο κέντρο υγείας στην περιοχή τους
 • να δουν χρηστικά στατιστικά στοιχεία για την παροχή των προσφερόμενων υπηρεσιών
 • να κλείσουν ραντεβού στο Κέντρο Υγείας (ΚΥ) της περιοχής τους για εμβολιασμό ή συνταγογράφιση για τους ίδιους ή τα προστατευόμενα μέλη της οικογένειάς τους και τέλος
 • να ενημερωθούν για την έρευνα ικανοποίησης των πολιτών στην πρωτοβάθμια φροντίδα υγείας

 

Χάρτης Κέντρων Υγείας

Σκοπός της εφαρμογής είναι να καλύψει τις δύο πρώτες από τις παραπάνω δυνατότητες.

Η εφαρμογή απεικονίζει σε χαρτογραφικό υπόβαθρο (α) τα κέντρα υγείας και τα περιφερειακά ιατρεία της χώρας και (β) σημαντικά χωρικά στατιστικά στοιχεία που απεικονίζουν τα αποτελέσματα της μελέτης.

Η εφαρμογή είναι ελεύθερη στο κοινό και υλοποιήθηκε με την τεχνολογία των γεωγραφικών συστημάτων πληροφοριών.

Εμβολιασμοί

Σκοπός της εφαρμογής “Σύστημα Ηλεκτρονικών Ραντεβού για Εμβολιασμό στα Κέντρα Υγείας” είναι να καλύψει την τρίτη από τις παραπάνω δυνατότητες  δηλ. να παρέχει την δυνατότητα στον χρήστη να κλείσει ραντεβού στο ΚΥ της περιοχής του.

Αποτελείται από τρία υπο-συστήματα με διακριτές λειτουργίες και ρόλους χρηστών:

 • Εμβολιασμοί Χρήστες: απευθύνεται στον πολίτη που θέλει να κλείσει ραντεβού
 • Εμβολιασμοί Κέντρα Υγείας (Back End – Medical User): απευθύνεται στον διαχειριστή του συγκεκριμένου κέντρου υγείας
 • Εμβολιασμοί Κέντρα Υγείας (Back End – System Administrator): απευθύνεται στον διαχειριστή του συνολικού συστήματος

Εμβολιασμοί Χρήστες

Ο χρήστης εγγράφεται στο σύστημα και εφοδιάζεται με μοναδικούς κωδικούς πρόσβασης. Με την εγγραφή αποκτά πρόσβαση στις παρακάτω λειτουργίες:

 • διαχείριση λογαριασμού
 • εμφάνιση των εμβολίων που έχει κάνει
 • κλείσιμο νέο ραντεβού
 • διαχείριση των ραντεβού
 • προσθήκη προστατευόμενων μέλων
 • εμφάνιση του εθνικού πίνακα εμβολιασμών και
 • ενημέρωση για θέματα σχετικά με τους εμβολιασμούς

Για κάθε ενέργεια που πραγματοποιεί ο χρήστης στο σύστημα λαμβάνει σχετικά ενημερωτικά μηνύματα.

Εμβολιασμοί Κέντρα Υγείας (Back End – Medical User)

Ο medical user έχει πρόσβαση στο ΚΥ και μπορεί να διαχειριστεί μέρος των παραμέτρων του συγκεκριμένου ΚΥ.

Εμβολιασμοί Κέντρα Υγείας (Back End – System Administrator)

Ο system administrator έχει πρόσβαση σε όλο το σύστημα και μπορεί να κάνει οποιαδήποτε αλλαγή επιθυμεί. Οι βασικές όμως λειτουργίες είναι η διαχείριση των ΚΥ και των χρηστών σε επίπεδο δημιουργίας και αλλαγής παραμέτρων.