ΔΕΠΑΝ: Υπηρεσίες καταγραφής και διαχείρισης αστικών Δεδομένων με την χρήση της ολοκληρωμένης ψηφιακής πλατφόρμας SmartOTA

Έξυπνες πόλεις για τα μέλη ΔΕΠΑΝ

Η ψηφιακή πλατφόρμα SmartOTA αποτελεί ένα ολοκληρωμένο σύστημα καταγραφής και διαχείρισης Γεωγραφικών Δεδομένων, βάσει σύγχρονων τεχνολογιών, για τα μέλη του ΔΕΠΑΝ (Δίκτυο Ελληνικών Πόλεων για την Ανάπτυξη), με στόχο την κάλυψη των παρακάτω αναγκών:

  • Πλατφόρμα Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης σε περιβάλλον Web, Desktop και Mobile
  • Σύστημα Καταχώρησης/Ανάκτησης Γεωγραφικών Πληροφοριών
  • Σύστημα Λήψης Αποφάσεων Γεωχωρικών Περιεχομένων
  • Αντιμετώπιση συμβάντων, διαχείριση επικίνδυνων περιστατικών και κρίσεων, πρόληψη, προστασία των Πολιτών, στατιστική έρευνα, αναλύσεις κ.λπ.
  • Μείωση της κατανάλωσης ενέργειας, προστασία του Περιβάλλοντος και εξοικονόμηση πόρων

Υποδομές που είναι αντικείμενο των Εφαρμογών

Το Δ.Ε.Π.ΑΝ. εξασφαλίζει στις πόλεις του σύγχρονες εφαρμογές τεχνολογίας για τις ακόλουθες υποδομές:

 

Ακίνητη περιουσία Άρδευση Τεχνικά Έργα
Κτίρια Φρεάτια Έργα
Γεωτεμάχια Δίκτυο Πληροφοριακά συστήματα στη διαχείριση τεχνικών έργων
Μετρητές Αντλιοστάσια Νομοθεσία και Ασφάλεια Τεχνικών Έργων
Αστικός Φωτισμός Αφαλάτωση Δημοτικά τέλη
Φρεάτια Πίνακες Καθαριότητας & Φωτισμού
Δίκτυο Μετρητές Ηλεκτροδοτούμενοι Χώροι
Πίνακες Οδικό Δίκτυο Τέλος Ακίνητης Περιουσίας
Ιστοί Δρόμοι Κέντρα διασκέδασης Εστιατόρια και συναφή
Φωτιστικά Σήμανση Χρήση Κοινόχρηστων Χώρων
Μετρητές Σηματοδότες Πολεοδομία/Χωροταξία
Ύδρευση/Αποχέτευση Θέσεις Στάθμευσης Χρήσεις Γης
Φρεάτια Μέσα μαζικής μεταφοράς Οικοδομική/Ρυμοτομική γραμμή
Δίκτυο Υπαίθρια διαφήμιση Κοινόχρηστοι Χώροι
Αντλιοστάσια Πράσινο/Καθαριότητα Όροι Δόμησης
Βιολογικό Κάδοι Χώροι Ειδικής Προστασίας
Αφαλάτωση Πράσινα σημεία Όρια Οικισμών
Πίνακες Μονάδες διαχείρισης Ζώνες
Μετρητές Χώροι πρασίνου

 

Πλατφόρμα SmartOTA

Η πλατφόρμα είναι βασισμένη σε τρέχουσες τεχνολογίες αιχμής για το www και είναι προσβάσιμη από όλους τους σύγχρονους browsers, smartphones και tablets. Αποτελείται από την κεντρική εφαρμογή (web & mobile) και το σύστημα συλλογής δεδομένων από κινητή συσκευή (collector) σχεδιασμένα και υλοποιημένα σε τεχνολογία ESRI.

Υποσυστήματα / Εφαρμογές

Ο παρακάτω πίνακας εμφανίζει τα διακριτά μεν αλληλένδετα δε υποσυστήματα (υπηρεσίες) της πλατφόρμας SmartOTA. Για κάθε υποσύστημα εμφανίζονται οι οντότητες που πραγματεύεται, το αντικείμενο και ο σκοπός του υποσυστήματος.

 

Υπηρεσία Οντότητες Αντικείμενο Σκοπός
Ακίνητη περιουσία Κτίρια Καταγραφή ακίνητης περιουσίας δήμου Βέλτιστη διαχείριση της ακίνητης περιουσίας
Γεωτεμάχια Εντοπισμός ακινήτων στο χάρτη Άμεση ανίχνευση των διαθέσιμων χώρων
Μετρητές Προβολή εγγράφων που συνοδεύουν το ακίνητο
Διαχείριση Μισθώσεων
Αναφορές κατανάλωσης ηλεκτρικής ενέργειας
Αστικός Φωτισμός Φρεάτια Καταγραφή υπάρχουσας κατάστασης: Tη βελτίωση της ποιότητας φωτισμού
Δίκτυο Πλήθος λαμπτήρων ανά ιστό Ελαχιστοποίηση φωτορύπανσης και θάμβωσης
Πίνακες Είδος ιστού Αισθητική αναβάθμιση
Ιστοί Υλικό κατασκευής ιστού Ασφάλεια
Φωτιστικά Ύψος τοποθέτησης λαμπτήρα Την εξοικονόμηση ενέργειας και πόρων
Μετρητές Ένταση λαμπτήρα Τη μείωση εκπομπών ρύπων CO2
Κατάσταση λαμπτήρα
Ύδρευση / Αποχέτευση Φρεάτια Καταγραφή υπάρχουσας κατάστασης Αξιολόγηση της υπάρχουσας κατάστασης του εξοπλισμού
Δίκτυο Βελτιστοποίηση της ποιότητας του εξοπλισμού
Αντλιοστάσια Βελτιστοποίηση της λειτουργίας του εξοπλισμού
Βιολογικό Εξοικονόμηση ενέργειας και πόρων
Αφαλάτωση Μείωση εκπομπών ρύπων CO2
Πίνακες
Μετρητές
Άρδευση Φρεάτια Καταγραφή υπάρχουσας κατάστασης Αξιολόγηση της υπάρχουσας κατάστασης του εξοπλισμού
Δίκτυο Βελτιστοποίηση της ποιότητας του εξοπλισμού
Αντλιοστάσια Βελτιστοποίηση της λειτουργίας του εξοπλισμού
Αφαλάτωση Εξοικονόμηση ενέργειας και πόρων
Πίνακες Μείωση εκπομπών ρύπων CO2
Μετρητές
Οδικό Δίκτυο Δρόμοι Καταγραφή υπάρχουσας κατάστασης τη δημιουργία οδηγού πόλης
Σήμανση την αποτελεσματική διαχείριση κυκλοφοριακών ροών
Σηματοδότες τον εντοπισμό κατεστραμμένων σημάνσεων
Θέσεις Στάθμευσης τον εντοπισμό παράνομων διαφημιστικών πινακίδων
Μέσα μαζικής μεταφοράς τη φορολόγηση βάσει της διαφημιζόμενης επιχείρησης
Υπαίθρια διαφήμιση
Πράσινο / Καθαριότητα Κάδοι
Πράσινα σημεία
Μονάδες διαχείρισης
ΣΜΑ
ΧΥΤΑ-ΧΥΤΥ
Μονάδες Ανακύκλωσης
Χώροι πρασίνου
Τεχνικά έργα Έργα
Πληροφοριακά συστήματα στη διαχείριση τεχνικών έργων
Νομοθεσία και Ασφάλεια Τεχνικών Έργων
Δημοτικά τέλη Καθαριότητας & Φωτισμού
Δημοτικός Φόρος
Τέλος Ακίνητης Περιουσίας
Κέντρα διασκέδασης, Εστιατόρια και συναφή
Χρήση Κοινόχρηστων Χώρων
Πολεοδομία / Χωροταξία Χρήσεις Γης Δημιουργία χάρτη όρων δόμησης Την αναβάθμιση των υπηρεσιών της Υπηρεσίας Δόμησης
Οικοδομική/Ρυμοτομική γραμμή Την παροχή εργαλείων ελέγχου δόμησης
Κοινόχρηστοι Χώροι
Όροι Δόμησης
Χώροι Ειδικής Προστασίας
Όρια Οικισμών
Ζώνες

 

Ο σχεδιασμός και η ανάπτυξη της Δικτυακής Ψηφιακής Πλατφόρμας «SmartOTA» έγινε από το ΔΕΠΑΝ σε συνεργασία με την εταιρεία μας.