4 Ιανουαρίου 2016 – ESRI World Topographic Map

Η Terra, Mapping the Globe είναι από το 2011, ο προμηθευτής  του χαρτογραφικού υπαβάθρου της χώρας στον Παγκόσμιο Τοπογραφικό Χάρτη (World Topographic Map) που διατηρεί η ESRI, ο μεγαλύτερος προμηθευτής GIS λογισμικού στον κόσμο. Το χαρτογραφικό υπόβαθρο με κλίμακα έως 1:1.000 είναι ενημερωμένο με γεωγραφικά δεδομένα του 2016.

Δείτε τον Παγκόσμιο Τοπογραφικό Χάρτη από το ArcGIS.com  επιλέγοντας “Υπόβαθρα” ή από το ArcMap μέσω της λειτουργίας “Add Basemap”.