20 Νοεμβρίου 2010 – Διημερίδα του ΟΚΧΕ με θέμα “Δημιουργία Εθνικής Υποδομής Γεωχωρικών Πληροφοριών”

Η Terra Mapping the Globe, συμμετείχε στην διημερίδα που διοργάνωσε ο Οργανισμός Κτηματολογίου και Χαρτογραφήσεων Ελλάδας (Ο.Κ.Χ.Ε.) στις 19 & 20 Νοεμβρίου 2010 με θέμα «Δημιουργία Εθνικής Υποδομής Γεωχωρικών Πληροφοριών».

Το θέμα της εισήγησης με τίτλο “Διάχυση Γεωχωρικών Δεδομένων στον Ιδιωτικό Τομέα” αναφέρεται στην συμβολή του cloud computing στον τομέα των Γεωγραφικών Συστημάτων Πληροφοριών και παρουσιάστηκε το Σάββατο 20 Νοεμβρίου 2010. Επισυνάπτονται η Πρόσκληση και το Πρόγραμμα  της διημερίδας.

Δείτε την Παρουσίαση εδώ.