2 Ιανουαρίου 2017 – Terra Vector Tile Map Cache

Από τον Ιανουάριο του 2017 το χαρτογραφικό υπόβαθρο της χώρας προσφέρεται και σε μορφή vector tile map cache επιτρέποντας τη γρήγορη πρόσβαση και ευελιξία σε χαρτογραφικά υπόβαθρα μεγάλου μεγέθους διατηρώντας τα δυνατά σημεία του image tiling δηλαδή του caching, scaling και imagery map serving.