19 Μαΐου 2016 – 24η Πανελλήνια Συνάντηση Χρηστών Γεωγραφικών Συστημάτων Πληροφοριών

Η Terra, Mapping the Globe συμμετείχε στην εκδήλωση την οποία διοργάνωσε η εταιρεία Marathon Data Systems στις 19 & 20 Μαϊου 2010.

Το θέμα της εισήγησης με τίτλο “Εφαρμογές Γεωπληροφορικής στο Λιανικό Εμπόριο” αναφέρεται στην εισαγωγή γεωγραφικής πληροφορίας με την μορφή χωρικών δεικτών στην αξιολόγηση ενός δικτύου καταστημάτων.

Δείτε την Παρουσίαση εδώ .