Λιανικό Εμπόριο

Η Γεωγραφία στο Λιανικό Εμπόριο παίζει πρωταρχικό ρόλο στους τομείς των Πωλήσεων και στην Λειτουργία ενός Δικτύου Καταστημάτων. Η Terra συσσωρεύοντας εμπειρία από την μακρόχρονη συνεργασία της με εταιρείες Delivery, Courier και Super Markets έχει να παρουσιάσει ένα σημαντικό χαρτοφυλλάκιο επιτυχημένων έργων με χρήση των Γεωγραφικών Συστημάτων Πληροφοριών:

Σχεδιασμός Περιοχών Πωλήσεων και Εξυπηρέτησης Καταστημάτων (Territory Planning): υπολογισμός όμορων γεωγραφικών περιοχών για κάθε κατάστημα και δημιουργία οδολογίου βάση χωρικών κριτηρίων με συνδυασμό γεωγραφικών επιπέδων εφοδιασμένων με πληθυσμιακά & δημογραφικά δεδομένα και περιγρφικής πληροφορίας όπως πλήθος πελατών και στοιχεία πωλήσεων (στην ενότητα “Πελάτες” δείτε το Case Study της “VIVARTIA”)

Γεωαναφορές (Geo-Reporting): η γεωγραφική αναφορά είναι ένα εξαιρετικά χρήσιμο εργαλείο επικουρικό στον σχεδιασμό και την αξιολόγηση των αποτελεσμάτων της στρατηγικής της επιχείρησης εισαγάγοντας χωρικές αναζητήσεις και αποτυπώνοντας τα αποτελεσμάτα σε εύληπτους και κατανοητούς χάρτες. Δείτε που είναι οι πελάτες σας, παρακολουθήστε την συμπεριφορά των πελατών σας με βάση την πορεία της επισκεψιμότητας, του τζίρου και της χρονικής απόστασης του πελάτη από το κατάστημα, δημιουργήσετε χρονικές ή χιλιομετρικές ζώνες μελέτης γύρω από το κατάστημά σας, μελετήστε την απόσταση των καταστημάτων σας από τα κατασήματα του ανταγωνισμού (στην ενότητα “Νέα – Case Studies”δείτε το Case Study: “GeoReporting Tool”)

Geo-Marketing: προσεγγίστε τους καταναλωτές των οποίων γνωρίζετε την τρέχουσα ή τις προηγούμενες θέσεις τους (Geo-Targeting) ή εκείνους που κινούνται σε μία οριοθετημένη γεωγραφική περιοχή (Geo-Fencing) χρησιμοποιώντας τις υπηρεσίες γεωεπεξεργασίας της Terra για να αναλύσετε την κίνηση των καταναλωτών και να προβείτε σε πραγματικό χρόνο σε επιθυμητές ενέργειες όπως για παράδειγμα την αποστολή μηνύματος στον καταναλωτή που βρίσκεται εντός οριοθετημένης γεωγραφικής περιοχής ή χρονικής απόστασης 10 λεπτών από το κατάστημα.

Σύστημα Αξιολόγησης Καταστημάτων: Η διαδικασία αξιολόγησης του δικτύου των καταστημάτων είναι αναγκαία για την βιωσιμότητα μιας εταιρίας, την μεγιστοποίηση αποτελεσμάτων των επενδύσεων και την παραγωγή γνώσης και εμπειρίας. Όλες οι εταιρίες με δίκτυο καταστημάτων έχουν συστήματα αξιολόγησης του δικτύου τους άλλες σε μικρότερο, άλλες σε μεγαλύτερο βαθμό. Το Σύστημα Αξιολόγησης Καταστημάτων είναι ένα γεωχωρικό εργαλείο που κατατάσει το κατάστημα, τόσο στο Ευρύτερο Εταιρικό Δίκτυο όσο και σε ένα Ιδεατό Δίκτυο που υπαγορεύεται από διεθνείς πρακτικές, υπολογίζοντας τους ακόλουθους χωρικούς δείκτες (Spatial Key Performance Indexes):

  • Ακτίνα Δράσης (είναι η περιοχή στην οποία γίνεται το 70% του τζίρου του καταστήματος)
  • Χρονικές Ζώνες (χρόνος σε λεπτά από κάποιο σημείο στο χώρο προς το κατάστημα με βάση το οδικό δίκτυο)
  • Διείσδυση στα νοικοκυριά (ο αριθμός των πελατών δια του αριθμού των νοικοκυριών σε όλες τις χρονικές ζώνες του καταστήματος)
  • Επικαλυπτόμενες Περιοχές (περιοχές με βάση την ακτίνα δράσης που υπάρχουν πελάτες και από άλλα καταστήματα του ομίλου)
  • Χρονική απόσταση από καταστήματα ανταγωνισμού

(δείτε εδώ το σχετικό Story Map “Σύστημα Αξιολόγησης Καταστημάτων”)