Δήμος Θεσσαλονίκης

Στα πλαίσια του έργου «Ανάπτυξη Συστήματος Γεωγραφικών Πληροφοριών (G.I.S.) στη Δ/νση Τοπογραφίας και ειδικών εφαρμογών στις τεχνικές υπηρεσίες του Δήμου Θεσσαλονίκης» συνολικής δαπάνης 756.325,92 €, του επιχειρησιακού προγράμματος «Κοινωνία της Πληροφορίας», με σκοπό αφενός την αποδοτικότερη, ταχύτερη και σύγχρονη λειτουργία των τεχνικών υπηρεσιών του Δήμου και αφετέρου την παροχή ηλεκτρονικών υπηρεσιών πληροφόρησης σε κάθε ενδιαφερόμενο, μέσω Internet, σε θέματα πολεοδομικού ενδιαφέροντος, αλλά και γεωγραφικού, κυκλοφοριακού, πολιτιστικού, τουριστικού κλπ. η “Terra, Mapping the Globe ΕΠΕ” σε συνεργασία με την “ΑΚΜΗ-ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ” και την “ΧΩΡΟΤΕΧΝΙΚΗ”, ανέλαβε και υλοποίησε για λογαρισμό του Δήμου Σύστημα Γεωγραφικών Πληροφοριών (G.I.S) στο οποίο ενωματώθηκαν οι εξής εφαρμογές:

  1. Εφαρμογή Ψηφιακής Πολεοδομίας: σάρωση-ψηφιοποίηση και γεωαναφορά ανά οικοδομικό τετράγωνο σε ψηφιακό χάρτη του GIS, των 2.000 περίπου Διαταγμάτων Ρυμοτομίας του Δ.Θ. και των σχετικών συνοδευτικών εγγράφων (ΦΕΚ, Αποφάσης κ.λ.π.).
  2. Εφαρμογή σχετική με την ψηφιοποίηση των Πράξεων Τακτοποίησης: σάρωση-ψηφιοποίηση και γεωαναφορά ανά οικοδομικό τετράγωνο σε ψηφιακό χάρτη του GIS, των 5.000 περίπου Πράξεων Τακτοποίησης του Δ.Θ. και των σχετικών συνοδευτικών εγγράφων τους (λεκτικό κ.λ.π.)
  3. Εφαρμογή διαχείρισης και παρακολούθησης των Πράξεων Εφαρμογής: ψηφιακή και διαδικτυακή οργάνωση και παροχή στο κοινό, των σχεδίων, διαγραμμάτων, πινάκων και των σχετικών εγγράφων και στοιχείων, των Πράξεων Εφαρμογής των περιοχών Επέκτασης Κηφισιάς και Τροχιοδρομικών του Δ.Θ., με δυνατότητα μελλοντικών εντάξεων στην εφαρμογή νέων Επεκτάσεων του Σχεδίου Πόλεως Θεσσαλονίκης (π.χ. Επέκταση Κρυονερίου, Λαχανοκήπων κ.λ.π.)
  4. Εφαρμογή παροχής Γενικών Πληροφοριών Πόλεως – Ηλεκτρονικός Οδηγός Πόλης: δημιουργία ψηφιακού και διαδικτυακού οδηγού πόλης Θεσσαλονίκης, με ιστορικά, πολιτιστικά, ιατρικά, εκπαιδευτικά, τουριστικά κ.ά. σημεία ενδιαφέροντος, επάνω σε ψηφιακούς διαδραστικούς χάρτες του Δ.Θ., με σχετικές πληροφορίες πολυμέσων και βέλτιστες διαδρομές πρόσβασης
  5. Εφαρμογή ενημέρωσης του πολίτη σχετικά με πολεοδομικές παραμέτρους, όπως είναι όροι δόμησης και Χρήσεις Γης στο Δήμο: ανάπτυξη ειδικής διαδικτυακής εφαρμογής ενταγμένης στο ευρύτερο Γεωγραφικό Σύστημα Πληροφοριών που θα μελετηθεί και εγκατασταθεί, βάσει της οποίας θα μπορεί να πληροφορείται ο κάθε πολίτης – και μέσω του διαδικτύου – για τους ισχύοντες Όρους Δόμησης σε κάθε περιοχή και οικοδομικό τετράγωνο του Δ.Θ., όπως και για τις θεσμοθετημένες και χαρακτηρισμένες Χρήσεις Γής αυτού

Το έργο περιελάμβανε την προμήθεια και εγκατάσταση συστημάτων πληροφορικής, την εκπαίδευση του προσωπικού και την υποστήριξη της παραγωγικής τους λειτουργίας.

Η ολοκλήρωση (εγκατάσταση και λειτουργία) του Συστήματος Γεωγραφικών Πληροφοριών στη Διεύθυνση Τοπογραφίας και Ειδικών Εφαρμογών στις Τεχνικές Υπηρεσίες του Δήμου Θεσσαλονίκης:

  • συνέβαλε αποφασιστικά στον εκσυγχρονισμό των υποδομών των παρεχόμενων ηλεκτρονικών υπηρεσιών που σχετίζονται με γεωπληροφοριακά, πολεοδομικά και όχι μόνο δεδομένα του Δήμου Θεσσαλονίκης και των συνδεόμενων με αυτά διαδικασιών, που υποστηρίζουν τις θεσμικές και οργανωτικές παρεμβάσεις και μεταρρυθμίσεις καθώς και στην αναβάθμιση και τον εκσυγχρονισμό της ποιότητας των Υπηρεσιών του Δήμου
  • αναδιοργάνωσε μεγάλο αριθμό εσωτερικών λειτουργιών και εργασιών του Δήμου μειώνοντας τον χρόνο διεκπεραίωσής τους
  • βελτίωσε την επικοινωνία μεταξύ των Υπηρεσιών Δημόσιας Διοίκησης, και
  • μείωσε δραματικά τον χρόνο εξυπηρέτησης των πολιτών σε υπηρεσίες σχετικές με γεωγραφικά δεδομένα

Η επισκεψιμότητα της ιστοσελίδας του Συστήματος έφτασε τις 10.000 ημερήσιες επισκέψεις αποσυμφορίζοντας σε σημαντικό βαθμό τις υπηρεσίες του δήμου και διευκολύνοντας τους δημότες στις συναλλαγές τους με τον Δήμο.

Μπορείτε να πλοηγηθήτε στην εφαρμογή στην ηλεκτρονική διεύθυνση “Χαρτογραφικό Portal Δήμου Θεσσαλονίκης”.