Εφαρμογή Κανονικοποίησης και Γεωκωδικοποίησης Διευθύνσεων – Terra Excel Geocoder

Καθαρίστε / Ομαλοποιήστε (Κανονικοποίηση) τις διευθύνσεις σας και δείτε (Γεωκωδικοποίηση) στον χάρτη τις θέσεις των πελατών σας με το λογισμικό Terra Excel Geocoder.

Κανονικοποίηση είναι η διαδικασία ανάλυσης της διεύθυνσης σε οδό, αριθμό, ταχυδρομικό κωδικό και δήμο σύμφωνα με τα πρότυπα των ΕΛΤΑ. Γεωκωδικοποίηση είναι ο εντοπισμός της διεύθυνσης στον χάρτη, η αντιστοίχιση δηλαδή της διεύθυνσης με γεωγραφικές συντεταγμένες.

Διευθύνσεις στο Excel σε ελεύθερο κείμενο.Το Λογισμικό “Terra Excel Geocoder” είναι ένα add-on στο Microsoft Excel που καθαρίζει τις διευθύνσεις της βάσης σας και προσθέτει τις γεωγραφικές συντεταγμένες (Longitude, Latitude) σε ξεχωριστές στήλες για κάθε διεύθυνση. Οι διευθύνσεις εισάγωνται στην στήλη των διευθύνσεων στο Excel με την λογική του ελεύθερου κειμένου όπως για παράδειγμα “μερκούρη 10 εξάρχεια”, χωρίς δηλαδή να ακολουθείται συγκεκριμένο κάποιο μοτίβο. Υπάρχει ανοχή στα ορθογραφικά λάθη ή στα λάθη που οφείλονται σε τυχόν συντομεύσεις που υπάρχουν στη διεύθυνση. Είναι δυνατή η εισαγωγή διεύθυνσης με λατινικούς χαρακτήρες. Το Geocoder λειτουργεί στη λογική του φωνητικού ισοδυνάμου, είτε αυτό προέρχεται από Ελληνικούς είτε λατινικούς χαρακτήρες.

Το λογισμικό, για καλύτερα αποτελέσματα,  χρησιμοποιεί την γεωγραφική βάση των διευθύνσεων της Terra.

Διευθύνσεις σε ελεύθερο κείμενο (στήλη C), Κανονικοποιημένες διευθύνσεις (στήλες D-G), Γεωγραφικές συντεταγμένες (στήλες Α-Β)Το Geocoder εμφανίζει για κάθε διεύθυνση σε διαδοχικές στήλες την ονομασία της οδού, την αρίθμιση, τον ταχυδρομικό κωδικό και την ονομασία του δήμου (πεδία κανονικοποίησης) και τις γεωγραφικές συντεταγμένες σε προβολικό σύστημα ΕΓΣΑ 87 ή γεωγραφικό σύστημα WGS84 (πεδία γεωκωδικοποίησης).

Analyze geocodingΚατά την διάρκεια της κανονικοποίησης πιθανόν ορισμένες διευθύνσεις να μην κανονικοποιηθούν επιτυχώς λόγω ελλιπών στοιχείων (π.χ. στο πεδίο της διεύθυνσης δεν υπάρχει ο δήμος). Στην περίπτωση αυτή ο χρήστης ακολουθεί την διαδικασία της ημιαυτόματης κανονικοποίησης (Analyze geocoding). Επιλέγεται η διεύθυνση. Εμφανίζεται ένα παράθυρο με πιθανές διευθύνσεις και ο χρήστης επιλέγει την διεύθυνση που επιθυμεί. Η εργασία της ημιαυτόματης κανονικοποίησης μπορεί να συνεχισθεί σε επόμενο χρόνο ανοίγοντας το αρχείο και επιλέγοντας “Geocode Missing”.

Αντίστροφη Γεωκωδικοποίηση (Reverse Geocoding): Ανακαλύψτε την διεύθυνση των πελατών σας από τις γεωγραφικές συντεταγμένες των θέσεών τους. Η Αντίστροφη Γεωκωδικοποίηση είναι η διαδικασία εύρεσης της διεύθυνσης ενός σημείου εάν είναι γνωστές οι συντεταγμένες του σημείου. Το λογισμικό εμφανίζει την διεύθυνση του σημείου επιλέγοντας “Find Address from X, Y”.