Αυτοκινητόδρομοι

Ολοκληρωμένο Σύστημα Διαχείρισης Αυτοκινητοδρόμων

Ο πρωταρχικός στόχος ενός Ολοκληρωμένου Συστήματος Διαχείρισης Αυτοκινητόδρομου (Integrated Highway Management System ή HMS) είναι η βελτίωση της οδικής ασφάλειας στον αυτοκινητόδρομο.

Παράπλευρα και αποδεδειγμένα οφέλη από την υλοποίηση ενός HMS είναι ο θετικός αντίκτυπος στο περιβάλλον από την μείωση των εκπομπών του διοξειδίου του άνθρακα και της κατανάλωσης καυσίμου, η αύξηση της μέσης ταχύτητας των οχημάτων και η ελαχιστοποίηση του αριθμού και της σοβαρότητας των τροχαίων ατυχημάτων. Όλα τα παραπάνω βραχυπρόθεσμα οδηγούν στην αύξηση των εσόδων της εταιρείας διαχείρισης του αυτοκινητόδρομου.

Ολοκληρωμένο Σύστημα Διαχείρισης Αυτοκινητοδρόμου & Γεωγραφικά Συστήματα Πληροφοριών (HMS & GIS)

Οι εταιρείες διαχείρισης αυτοκινητοδρόμων έχουν αναπτύξει ένα πλήθος εφαρμογών και συστημάτων για την διαχείριση του μεγάλου όγκου των τρέχοντων δεδομένων και πληροφοριών. Το GIS λογισμικό παίζει πρωταρχικό ρόλο στην ολοκλήρωση αυτών των συστημάτων. Η χρήση μοντέρνας service-oriented αρχιτεκτονικής δίνει την δυνατότητα δημιουργίας επιχειρισιακών εφαρμογών που ενοποιούν την πληροφορία των traffic counts (αριθμός αυτοκινήτων σε σημεία κατά μήκος του αυτοκινητοδρόμου), της κατάστασης των  πεζοδρομίων και των στατιστικών των ατυχημάτων σε μία και μοναδική εφαρμογή. Τα GIS δίνουν έμφαση στην διαλειτουργικότητα και την εύκολη ενσωμάτωση με COTS (commercial off-the-shelf) λογισμικά. Για παράδειγμα βελτιώστε τα CAD δεδομένα σας ενσωματώνοντας τα as-build σχέδιά σας στο GIS περιβάλλον διατηρώντας την σωστή χωροθέτησή τους.

HSM Components και παράδειγμα “Αττικών Διαδρομών”

Ένα HMS περιλαμβάνει μεταξύ άλλων, συστήματα Καταγραφής Συμβάντων (Events Management), Σχεδιασμού Κυκλοφορίας (Traffic Operations & Transportation Planning), Διαχείρισης Παγίων και Σχεδίων (Highway Asset Management – CAD drawings and registers management system).

Στα πλαίσια της ανάπτυξης και λειτουργίας του “Ολοκληρωμένου Συστήματος Διαχείρισης Αυτοκινητοδρόμου” η “Αττικές Διαδρομές Α.Ε.” ανέθεσε στην Terra την υλοποίηση του GIS περιβάλλοντος που μπορείτε να δείτε στην ενότητα “Πελάτες > Αττικές Διαδρομές”.