• Ανάπτυξη Εφαρμογής Γεωαναφορών (GeoReporting Tool)
  • Παροχή λογισμικού κανονικοποίησης και γεωκωδικοποίησης διευθύνσεων Terra Excel Geocoder